Een coachingscultuur creëren

Het begrip ‘Coaching Culture’ komt overwaaien uit Amerika en is erop gericht om binnen een organisatie een klimaat te creëren waarin mensen oog hebben voor ieders potentieel en elkaar aanspreken op waarden, ambities en talenten.

Coachingscultuur
Een coachingscultuur is gericht op ‘het beste uit werknemers halen’. De focus ligt op de sterke punten, hoe die verder ontwikkeld kunnen worden, en hoe het individuele potentieel benut kan worden ten behoeve van het realiseren van de organisatiedoelen.
De coachingscultuur wordt door alle werknemers op alle niveaus gedragen. Dit betekent dat van managers, HR-professionals en medewerkers een coachende benadering wordt verwacht.

Coachende benadering
Een coachende benadering houdt in dat managers, HR-professionals en medewerkers

  • Een houding hebben gericht op het ontwikkelen van eigen potentieel en dat van anderen;
  • Bekwaamheid hebben of ontwikkelen op coachingscompetenties;
  • Coachend gedrag inzetten: elkaar aanspreken op waarden, ambities en talenten ten dienste van het realiseren van de organisatiedoelen.

Voordelen van een coachingscultuur
Het creëren van een coachingscultuur heeft diverse voordelen, zoals

  • Betere prestaties en productiviteit
  • Meer onderlinge verbinding en verbinding met de organisatie
  • Medewerkers ervaren meer ‘zin’ in hun werk en zijn gemotiveerder
  • (Slag)vaardiger acteren naar interne en externe klanten
  • Grotere flexibiliteit en creatiever omgaan met veranderingen
Ontwikkelingspunt voor de coach
Bedenk drie acties voor jezelf als manager waarmee jij de komende week gaat bijdragen aan het versterken van de coachingscultuur in de organisatie.

Meer leren?

Wil je je coachingscompetenties als manager of adviseur versterken? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:
Opleiding Coachend leiderschap
Opleiding Coachingsvaardigheden
Opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid