De coach en zijn egoposities

Vanuit welke egoposities handel jij vooral als coach? Binnen de Transactionele Analyse worden drie egoposities onderscheiden: de Ouder, Volwassen en Kind-egopositie.

Binnen de Ouder-egopositie kun je de Kritische en de Verzorgende Ouder onderscheiden. Binnen de Kind-egopositie worden het Aangepaste Kind en het Vrije Kind onderscheiden.

Bewustworden van je eigen patronen
Kijk terug naar een (coachings)gesprek dat je de afgelopen dagen hebt gevoerd. Benoem van elke egopositie minimaal een voorbeeld waarin je als coach van hieruit handelde. Schrijf op wat je dacht, voelde en deed.

  • Van welke egopositie kun je het gemakkelijkst voorbeelden benoemen en van welke het lastigst?
  • Wat was in de voorbeelden het effect van je egopositie op de reactie van je coachee?
  • Schat in welk effect je op je coachee gehad zou hebben indien je vanuit een andere egopositie had gehandeld.

Bewust inzetten van egoposities
Er is geen egopositie beter dan de andere. Een gezonde en evenwichtige persoonlijkheid heeft alle drie de egoposities ontwikkeld, waardoor je als coach kunt kiezen welke vanuit welke egopositie je wilt handelen, afhankelijk van het effect dat je bij je coachee wilt bewerkstelligen. Oefen jezelf daarom in het variëren in egoposities, tijdens de coachingsgesprekken of bijvoorbeeld in je intervisiegroep.

Ontwikkelingspunt voor de coach
Reflecteer op een laatste coachingsgesprek: Welke egopositie heb je met name ingenomen als coach? Welke egopositie zou je meer willen inzetten?

Meer leren?

Wil je als coach of trainer leren werken met Transactionele Analyse? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:
Vervolgopleiding Dieptecoaching
Methodiektraining Transactionele Analyse