Klagende inactieve deelnemer

Een deelnemer klaagt over zijn werksituatie, maar komt zelf niet in actie om iets aan de situatie te veranderen. Hoe ga je hiermee om als vaardigheidstrainer?

Ik beantwoord deze situatie, ingebracht bij ‘Stel een vraag’. Ga voor mijn antwoorden voor de andere trainerstypen naar de andere niveaus.

passiviteit in training

Zelfreflectie voor de trainer

  • Onderzoek wat je eerste gedragsneiging is bij een dergelijke deelnemer. Wat zou hiervan het effect zijn op de leersituatie in de training?
  • Ga na wanneer je zelf ook klagend inactief gedrag hebt vertoont. Kun je ‘ja’ zeggen zeggen dit aspect van jezelf? Dan wordt het namelijk makkelijker om ook ‘ja’ te zeggen tegen deze klagende inactieve deelnemer.

Tips voor de trainer

  • Helicopterview: Welk verband is er tussen het klagende inactieve gedrag van de deelnemer en zijn persoonlijke leerdoelen voor deze training?
  • Feedback: Geef de deelnemer feedback over zijn gedrag in het hier-en-nu en het effect daarvan op het leren in de training. Verbindt het hier-en-nu vervolgens met zijn leerdoelen en praktijksituatie.
  • Empathie: Vraag hoe de deelnemer zich voelt en wat hij nodig heeft om optimaal te kunnen leren.
  • Confrontatie: Geef de deelnemer aan dat hij geen invloed heeft op het gedrag van anderen, en dat hij alleen kan onderzoeken wat hij zelf anders kan doen in de situatie.
  • Bevragen: Vraag de deelnemer hoe hij op dit moment in de training zit, en wat hij in deze bijeenkomst wil leren.
Ontwikkelingspunt voor de trainer
Wees eerlijk tegen jezelf en ga na wanneer jij je klagend en inactief opstelde. Kun je dit aspect van jezelf erkennen?

Meer leren?

Wil je als coach of coachend trainer je vakmanschap verdiepen? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:
Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer