Vier communicatieniveaus

In een gesprek is sprake van vier communicatieniveaus. De manier waarop (niet) gecommuniceerd wordt op deze niveaus, beïnvloedt de effectiviteit van de communicatie en besluitvorming.

Ik beschrijf hieronder de vier communicatieniveaus met op elk niveau een aantal analysevragen.

Inhoud
De inhoud van een gesprek is het onderwerp waar het gesprek over gaat.

 • Is het gespreksthema duidelijk toegelicht? Is het onderwerp goed afgebakend?
 • Wordt er gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers? Hoe?
 • Praat iedereen over hetzelfde thema/aspect van het onderwerp?

communicatieniveaus-456x240

Procedure
De procedure geeft de manier aan waarop er over de inhoud geleerd wordt.

 • Is het doel van het gesprek helder?
 • Is afgesproken hoe besluiten worden genomen?
 • Zijn er duidelijke tijdafspraken? Hoe wordt hiermee omgegaan?

Interactie
Het interactieniveau gaat over de communicatie tussen de gesprekspartners. Hoe gaat men met elkaar om? Wie heeft invloed en wie niet?

 • Komt iedereen aan bod? Waardoor wel of niet?
 • Wordt de feedback gegeven volgens de feedbackregels?
 • Wie haakt er af? Wanneer? Wat gebeurt er op dat moment?

Gevoelens
Wat er gebeurt op inhoud, procedure en interactieniveau roept allerlei gevoelens op bij de deelnemers. Gevoelens van blijdschap, tevredenheid, openheid, maar ook van teleurstelling, frustratie, boosheid, eenzaamheid of verdriet.

 • Wie zegt iets over hoe hij zich voelt? Hoe?
 • Wie vraagt naar hoe anderen erbij zitten of zich voelen?
 • Wie toont begrip voor hoe anderen zich voelen?
Ontwikkelingspunt voor de trainer
Kijk eens naar de vier communicatieniveaus tijdens je training. Op welke niveaus wordt wel gecommuniceerd en op welke niveaus niet (of weinig)? Wat is hiervan het effect?

Meer leren?

Wil je leren hoe je deelnemers effectiever kunt leren communiceren? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:
Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer
Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer