Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

Het Stermodel vormt een bruikbaar denk- en werkkader bij het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen.

Het model beschrijft zes ontwikkelingsniveaus die onderling met elkaar zijn verbonden: het mentale, emotionele, fysieke en zingevingniveau aan de binnenkant en het gedrag en omgevingsniveau aan de buitenkant.

Gedragsniveau
Gedrag is wat je doet, hoe je handelt. Het is zichtbaar en waarneembaar voor anderen. Tijdens de training richt je je op het ontwikkelen van de vaardigheden van de deelnemers en op het intrainen van effectief gedrag.

Omgevingsniveau
De mensen in je omgeving zien je gedrag en reageren hierop. Zij zijn dus de toetssteen of gedrag effectief is. Je traint je deelnemers om effectief te zijn in hún omgeving; bepaald gedrag kan in de ene omgeving effectief zijn en in de andere niet.

Mentaal niveau
Het mentale niveau gaat over wat je denkt, over je overtuigingen. Deze kunnen je gedrag in sterke mate beïnvloeden. Wanneer overtuigingen de ontwikkeling op gedragsniveau in de weg staan, is het zinvol om in de training over te schakelen naar het mentale niveau.

Emotioneel niveau
Het emotionele niveau is het niveau van de gevoelens en emoties. Uit onderzoek van Metselaar, Cozijnsen en Van Delft (1997) blijkt dat dit niveau een cruciale factor is bij het realiseren van gedrag- en cultuurverandering.

Fysiek niveau
Het fysieke niveau gaat over wat er in je lichaam gebeurt. Het fysieke ontwikkelingsniveau is zichtbaar aanwezig in non-verbaal gedrag en onzichtbaar aanwezig als interne fysieke signalen. Ons lichaam is een betrouwbare bron van wezenlijke informatie over onze drijfveren en ons welbevinden.

Zingevingniveau
Het zingevingniveau is het niveau van je drijfveren, waarden en persoonlijke missie. In trainingen kun je kun je diepgaand werken op het zingevingniveau, maar de vragen ‘Wat vind je leuk?’ of ‘Wat is echt belangrijk voor jou?’ kunnen ook veel impact hebben.

Meer lezen over het Stermodel?
Download het e-book Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches met praktische handvatten, duidelijke interventies en werkvormen die je direct kunt toepassen.

Interessant? Blijf op de hoogte!
We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips. Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Ontwikkelingspunt voor de trainer
Welke van de zes ontwikkelingsniveaus heb jij het minst ontwikkeld als trainer? Ga dit niveau de komende week dagelijks bij jezelf onderzoeken en leer jezelf beter kennen.

Meer leren?

Wil je jezelf als trainer persoonlijk en professioneel ontwikkelen op de zes ontwikkelingsniveaus? Dan kun je bij Blankestijn & Partners bij uitstek terecht in de opleiding:
Gratis kennismakingsworkshop Coachen en trainen met het Stermodel
Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid
Post-HBO Trainer Opleiding: Trainen met Ziel en Zakelijkheid
Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer