Werkvorm: Systemische intake

Deze systemische werkvorm kun je gebruiken in de voorfase van systemische teamcoaching en teamtraining.

Doel van de werkvorm

 • De teamleden hebben inzicht in de sterke kanten en knelpunten van het team.
 • De teamleden hebben inzicht in hun persoonlijk leerdoel bij het doorbreken van het teamknelpunt.

werkvormen training coaching

De werkvorm

 • Het gaat hier om een individueel intakegesprek tussen trainer en teamlid.
 • Het teamlid schrijft op verschillende stukjes papier (bv. A7-velletjes) de namen van alle teamleden en een pijl voor de kijkrichting.
 • Vervolgens legt hij de stukjes papier als een ‘sociogram’ op tafel:
  • Wat is de onderlinge afstand tussen de teamleden?
  • Wie staat dicht bij elkaar en wie zijn ver(der) van elkaar verwijderd?
  • Naar wie kijken de verschillende teamleden (= richting van de pijl)
 • Bekijk vervolgens
  • Wat valt op in deze eenvoudige teamopstelling?
  • Wat is de kracht van dit team?
  • Wat is het knelpunt van dit team?
  • En hoe houdt het team dit knelpunt volgens jou in stand?
 • Onderzoek tenslotte de rol en bijdrage die het teamlid speelt in dit team en kom tot persoonlijke leerdoelen.
Ontwikkelingspunt voor de coach / trainer
Bespreek deze tafelopstelling zowel vanuit analytisch standpunt (wat valt op?), als ook vanuit de gevoelens en emoties die spelen in het team.

Meer leren?

Wil je leren hoe je teams systemisch begeleidt in het doorbreken van hun teampatronen? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:
Opleiding Systemisch teamcoach
Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer
Teamcoaching voor managers